Comisiones Obreras del País Valenciano | 27 de mayo de 2020

30 de juliol, Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers humans

  CCOO recorda que el tràfic de persones és un greu delicte que afecta milers de persones a tot el món i exigeix que continuen els treballs legislatius per aprovar una Llei Integral contra el tràfic d'éssers humans que garantisca l'adequada protecció de les víctimes, així com la formació i sensibilització dels agents administratius i socials que en participen en les labors de detecció i persecució..

  30/07/2019.
  Dia Mundial contra el Tràfic de persones

  Dia Mundial contra el Tràfic de persones

  Espanya, l’any 2008, va ratificar el Conveni del Consell d'Europa número 197 sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans, fet a Varsòvia el 16 de maig de 2005, el qual s'orienta i obliga als Estats a:

  1.- Previndre i combatre el tràfic d'éssers humans, garantint la igualtat de gènere.

  2.- Protegir els drets humans de les víctimes del tràfic, dissenyar un marc global de protecció i d'assistència a les víctimes i als testimonis, a fi de garantir la igualtat de gènere, assegurar investigacions i actuacions penals eficaces.

  3.- Promoure la cooperació internacional en l'àmbit de la lluita contra el tràfic d'éssers humans.

  Aquest conveni defineix que l'explotació comprendrà, com a mínim, l'explotació de la prostitució d'altres persones o altres formes d'explotació sexual, el treball o els serveis forçats, l'esclavitud o les pràctiques anàlogues a l'esclavitud, la servitud o l'extirpació d'òrgans.

  COMISSIONS OBRERES exigeix que continuen els treballs legislatius ja iniciats per aprovar en el menor temps possible una Llei Integral contra el tràfic d'éssers humans que garantisca l'adequada protecció de les víctimes, la formació i sensibilització dels agents administratius, socials, etc., que puguen participar en les labors de detecció i persecució del tràfic així com en la protecció de les víctimes.

  Si bé el tràfic de persones no està vinculat necessàriament amb els processos migratoris - atés que no requereix específicament travessar fronteres per a la seua consumació - CCOO desitja manifestar la seua preocupació per la vulnerabilitat dels treballadors migradors en qualitat de tràfic amb finalitats d'explotació laboral, especialment en l'àmbit agrari, amb condicions de treball forçosos i de sobreexplotació laboral. Per això, CCOO reclama l'aprovació d'un Pla multidisciplinari de prevenció i erradicació del tràfic amb finalitats d'explotació laboral que implique tots els agents administratius , policials i socials en el seu abordatge. També, l'adequada tipificació penal del treball forçós i d’explotació laboral que permeta una adequada persecució d'aquests supòsits.

  D'altra banda CCOO desitja expressar la necessitat d'un enfocament de gènere quant al tràfic amb finalitats d'explotació sexual, la seua vinculació amb la prostitució i per la immensa majoria de dones que en són víctimes: en aquesta línia és necessari recordar l'última sentència del tribunal Suprem que recorda que el tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual és "l'esclavitud del segle XXI".

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.