Comisiones Obreras del País Valenciano | 8 de agosto de 2020

Documentació

25.05.2020

Llistat complet subvencions 2019

D’acord amb els requeriments de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià fa pública la informació relativa dels actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica.

Ver documento

15.04.2020

MEMÒRIA DETALLADA DE LES ACTUACIONS 2019

Ver documento

18.10.2019

MATERIAL SUBVENCIONAT FOMENT VALENCIÀ 2019

Ver documento

12.03.2019

Memòria detallada de les actuacions 2018

Ver documento

27.02.2019

Llistat complet subvencions 2018

D’acord amb els requeriments de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià fa pública la informació relativa dels actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica.

Ver documento

26.11.2018

Material subvencionat foment valencià 2018

Ver documento

28.05.2018

Memòria tècnica de la Llei de Participació Institucional 2017.

Memòria tècnica de la Llei de Participació Institucional 2017.

Ver documento

04.05.2018

Subvencions 2017

D’acord amb els requeriments de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià fa pública la informació relativa dels actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica.

Ver documento

16.03.2017

MEMÒRIA D'ACTUACIONS 2016

Activitats, estudis i projectes que CCOO PV ha realitzat durant 2016, a l’empara de la subvenció nominativa amb càrrec a la línia pressupostària T8048000, del capítol IV del programa 315.10, per la seua participació institucional en les actuacions establides en la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana (a partir d’ara LPCI).

Ver documento

16.03.2017

SUBVENCIONS 2016

D’acord amb els requeriments de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià fa pública la informació relativa dels actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica.

Ver documento

21.04.2016

Memòria d'actuacions 2015

Activitats, estudis i projectes que CCOO PV ha realitzat durant 2015, a l’empara de la subvenció nominativa amb càrrec a la línia pressupostària T8048000, del capítol IV del programa 315.10, per la seua participació institucional en les actuacions establides en la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana (a partir d’ara LPCI).

Ver documento

21.04.2016

Subvencions 2015

D’acord amb els requeriments de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià fa pública la informació relativa amb data 31 de desembre de 2015 dels actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica.

Ver documento

31.12.2014

Subvencions

El sindicat fa públiques les ajudes que se li van concedir el 2014, que no significa que s'hagen cobrat totes.

Ver documento

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.